Profile for kodziru

kodziru avatar

Joined 23/12/11

kodziru's recent posts

The Visvim Thread. Everything Visvim In Here!Thu, 01 Jan 2015 13:17
The Visvim Thread. Everything Visvim In Here!Thu, 25 Sep 2014 15:49
Visvim Varsity sz 2 M PRICEDROP only 24hrsFri, 03 Jan 2014 01:40
The Visvim Thread. Everything Visvim In Here!Mon, 09 Dec 2013 17:38
FS. Visvim ElmendorfSat, 07 Dec 2013 11:48
The Visvim Thread. Everything Visvim In Here!Sat, 16 Nov 2013 09:45
FS: Visvim stuff - NEW PRICE DROPSFri, 15 Nov 2013 17:47
SOLDSat, 09 Nov 2013 10:23
FS: Visvim Patrician Mid W.T Folk 8US (Dk. Brown)Thu, 07 Nov 2013 12:04
The Visvim Thread. Everything Visvim In Here!Tue, 05 Nov 2013 23:40